Opzegging van een abonnement dient schriftelijk verzonden te worden naar Postbus 2896, 6401 DJ Heerlen. Je abonnement is jaarlijks opzegbaar met een opzegtermijn van drie maanden.